top of page
hruska.png

Zařaďte bioprodukty do své stravy i životní rutiny. Řekneme vám proč

V dnešním uspěchaném světě, kdy se stále více lidí začíná zajímat o zdraví, životní prostředí a udržitelnost, se stává volba správného jídelníčku a péče o tělo zásadním rozhodnutím. Biopotraviny, ekologická drogerie a přírodní kosmetika získávají stále větší popularitu. Nejde jen o módní trend, nýbrž o prokazatelné výhody, které tyto produkty nabízejí. Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů v roce 2020 dosáhl 1,77 %. Průměrná částka, kterou v roce 2020 vydal každý obyvatel ČR za biopotraviny, byla 562 korun. U nás na Scuku najdete nejvíce bioproduktů na jednom místě, za rok 2023 činí podíl produktů s označením BIO 31 % všech prodaných produktů. V tomto článku si přiblížíme, proč jsou biopotraviny skvělou volbou oproti konvenčním potravinám.


Letos oslavuje Ministerstvo zemědělství se svou kampaní „Bio září“ již 19. ročník a mnoho našich farmářů a výrobců se k této oslavě připojuje speciální zvýhodněnou nabídkou, aby podpořili obecný zájem o biopotraviny. Tak se určitě během září zastavte u nás na Scuku a vyzkoušejte nějakou tu biodobrotu.


Co jsou vlastně biopotraviny a jak si můžete být jistí kvalitou produktu?


Biopotraviny, neboli ekologické potraviny či organické potraviny, jsou produkty, které jsou vypěstovány, vyrobeny nebo zpracovány s důrazem na ekologicky udržitelné zemědělství a produkční metody. Hlavním cílem biopotravin je minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, podporovat zdraví spotřebitelů a zajišťovat spravedlivé podmínky pro zemědělce a pracovníky. V neposlední řadě myslí také na welfare neboli pohodu chovaných zvířat.


Každý, kdo chce produkovat v BIO režimu, musí vlastnit BIO certifikát, které vydávají nezávislé kontrolní organizace, a to KEZ, o.p.s., ABcert AG a BIOKONT CZ. Certifikát je udělován na jeden rok a při nedodržení předpisů může být kdykoliv odebrán.

„Jsme pod drobnohledem ekologické organizace ABcert, která na farmě provádí pravidelné, ale i neohlášené kontroly. Neohlášená kontrola probíhá tak, že vám kontrolor zavolá, že právě přijel na farmu a jde zkontrolovat kde opravdu zvířata máte, zda jsou v pořádku a dále nabírá z namátkově vybraných polí plodiny a ty posílá do laboratoře na testy, zda neobsahují pesticidy či jakékoliv jiné nepovolené látky,“ vysvětluje majitelka Horňácké farmy.

Na příkladu kontrol z Horňácké farmy je tak celkem jasné, že není téměř možné prodávat BIO produkty, aniž by se na to dřív nebo později přišlo.

U českých biopotravin vždy najdete logo – BIO zebru s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ a kódem kontrolní organizace. Každý zakoupený produkt s BIO certifikátem tak přináší jistotu, že investujete nejen do svého zdraví, ale také do životního prostředí a pohody zvířat.


Pojďte se podívat na to, jak v BIO režimu hospodaří farmáři a výrobci v jednotlivých kategoriích produktů.


Biomléko obsahuje více prospěšných látek než to konvenční


Biomléko, které je získáváno z dobytka chovaného na ekologických farmách, představuje zásadní krok směrem k zdravějšímu a udržitelnějšímu stravování. V porovnání s konvenčním mlékem, jež pochází z průmyslového chovu, nabízí bio mléko řadu výhod. Prvním klíčovým aspektem je absence pesticidů a chemických hnojiv ve stravě dobytka, což v konečném důsledku minimalizuje riziko přítomnosti těchto látek v mléce. Navíc, dobytek na ekologických farmách je často chován v podstatně lepších podmínkách, má více prostoru a přístup k pastvám, což může pozitivně ovlivnit kvalitu mléka.


Pět let trvající projekt Českého výzkumného ústavu mlékárenského ukázal, že biomléko obsahuje více bioaktivních látek: o 50 % více zdraví prospěšných omega 3–mastných kyselin, o 20 % více antioxidantů a vitamínů, konkrétně vitamínu E a betakarotenu, a to především díky stravě dobytka bohaté na trávu. Prokázalo se, že masné a mléčné biovýrobky mají pozitivní vliv na kvalitu mateřského mléka, kdy děti konzumující převážně biostravu (z 90 %), jejichž matky jedly také bio mléčné výrobky, měly o 36 % nižší riziko výskytu ekzémů


Důraz na udržitelné hospodaření na ekologických farmách navíc přispívá k menšímu znečištění životního prostředí a podpoře biodiverzity. Zvolit biomléko tak znamená nejen pečovat o vlastní zdraví, ale i aktivně přispívat k ochraně přírody a dobrým životním podmínkám zvířat. U nás na Scuku najdete mnoho mlékáren s BIO certifikátem, objevte například tyto: BioVavřinec, Sýrárna Tonka, Farma Struhy, či BioFarma Košík.


Co vše ovlivní chuť a kvalitu masa? V podstatě téměř vše


Prostředí, ve kterém jsou zvířata chována, a strava, kterou konzumují, jsou klíčovými faktory ovlivňujícími kvalitu masa. Vzhledem k tomu, že zvířata v ekologickém chovu mají často větší volnost pohybu a přístup na pastvu a jsou dodržovány veškeré zásady welfare, je maso, které získáváme z těchto zvířat, často chutnější a lahodnější. Zvířata v těchto chovech jsou chována volně (tedy v žádných boxech nebo klecích), mají možnost vzájemného kontaktu, mláďata jsou ponechávána u svých matek a také se na nich neprovádějí zákroky, které mají předcházet agresivnímu chování, jako je tomu běžné v konvenčních chovech.


Šetrné zacházení znamená také jiný přístup k porážce. Ačkoliv u všech našich farmářů na tento faktor dbáme, vše si předem zjišťujeme a následně vše uvádíme v profilu daného farmáře, tak v ekologických chovem jsou pro porážku určitá pravidla daná. Musí se omezit všechny stresové faktory, jako je přeprava zvířat. Je známo, že stres, který zvířata při přepravě na porážku zažívají může snížit kvalitu masa.


Všechny tyto faktory se sčítají a tvoří výslednou chuť masa. Ekologický chov by tedy měl být zárukou kvalitnějšího masa, neboť klade důraz jak na stravu a pohyb zvířat, tak na jejich porážku. Objevte naše přední farmáře, kteří k nám na Scuk biomaso a masné výrobky dodávají, například Poctivá farma, BIO Farma Trněný Újezd, Horňácká ekofarma či Ekofarma Babiny.


Všímejte si číselného kódu na svých vajíčkách


Věděli jste, že vejce, která zakoupíte v supermarketu pocházejí stále nejčastěji z klecového chovu? Díky obecně zvýšenému zájmu veřejnosti o toto téma, a to díky kampani spolku na ochranu zvířat OBRAZ, se stále více lidí zajímá o původ svých vajec. K vyšší spotřebě kvalitnějších vajec přispěla také aktuální ekonomická krize, která přiblížila ceny klecových vajec velmi blízko k cenám za vejce z volných chovů.


Vejce z biochovu nese označení 0 a je povinnost každého farmáře takto vejce značit. Pokud narazíte na označení 1, znamená to, že vejce pochází od slepic z volného chovu. Tento chov je velmi podobný chovu v biorežimu jen s tím rozdílem, že strava nemusí být v BIO kvalitě. Vejce s označením 2 pochází z chovu na podestýlce a mnozí tvrdí, že ten není o nic moc lepší než chov v klecích, který značí vejce číslem 3, a který chová slepice v klecích, namačkané vedle sebe, kdy plocha pro každou slepici představuje přibližně papír formátu A4. Což znamená, že v podstatě prožijí život ve stoje na drátěné kleci.


Biovejce, která pocházejí od slepic chovaných s ohledem na jejich pohodu a ekologickou udržitelnost, představují vyváženou volbu pro kvalitní stravování. Oproti konvenčním vajíčkům nabízejí BIO vejce několik významných výhod. První z nich je způsob chovu slepic, které mají diametrálně více prostoru na pohyb, přístup na pastvu a stravu bez syntetických pesticidů a chemických přísad. Díky tomu je kvalita života slepic vyšší a může se pozitivně projevit i na kvalitě vajec. Navíc, biovejce jsou obvykle bohatší na prospěšné živiny, jako jsou omega-3 mastné kyseliny, vitamíny a antioxidanty, díky kvalitní stravě slepic.


Věděli jste, že na Scuku najdete pouze vejce z volného chovu? Tedy ta s označením 1 nebo 0. Prozkoumejte celou nabídku vajec od našich farmářů a udělejte při svém příštím nákupu správné rozhodnutí pro sebe i pro slepice.


Bioovoce a zelenina obsahuje až o 70x méně zbytkových pesticidů


Ovoce a zelenina pěstovaná v ekologickém režimu přináší mnoho výhod pro spotřebitele i životní prostředí. Oproti konvenčnímu ovoci a zelenině mají bioprodukty často vyšší obsah živin, jako jsou vitamíny, minerály a antioxidanty, díky přirozenější půdě a stravě. Důležitým faktorem je také absence syntetických pesticidů a chemických hnojiv, které mohou zůstávat na konvenčním ovoci a zelenině a ovlivňovat naši stravu. Místo toho hnojí přírodními hnojivy a zvyšují tak její přirozenou úrodnost. Výsledkem práce ekofarmářů jsou tak plody bohaté na živiny, které jsou navíc často mnohem chutnější.


Podle „Zprávy o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2016“ byla přítomnost zbytkových pesticidů potvrzena u 64 % vzorků běžné zeleniny a u 88 % analyzovaných vzorků ovoce. Bioovoce a biozelenina obsahují průměrně 50–70x méně zbytkových pesticidů. Pesticidy jsou látky, které se v konvenčním zemědělství využívají k ničení škůdců a chorob. Při vyšší konzumaci mohou mít v lidském těle na svědomí narušování hormonální a nervové rovnováhy, snížení plodnosti a jsou spojovány s alergiemi, nádorovými onemocněními a také oslabenou imunitou.²


Pojďte objevit báječnou chuť bioovoce a zeleniny, ale počítejte s tím, že často nemusí vypadat jako z katalogu nebo jak to znáte ze supermarketů. Díky přirozenému pěstování může zelenina i ovoce dorůst různých tvarů, které neodpovídají trendům zcela rovné mrkve nebo kulatého rajčete. Jo a určitě na sobě bude mít hlínu, je to totiž proto, že vyrostla ze země :-)


V Německu je biopečivo standard, ne nadstandard jako u nás


Biopečivo u nás v republice zatím seženete stěží, přitom pečivo většina z nás jí denně. Proč tomu tak je nám vysvětlí Michaela Koláčková z Koláčkovy řemeslné pekárny, u které zakoupíte pečivo jak v biokvalitě, tak té standardní:

„Pekárnu jsme založili v roce 2015. Všeobecně nám přišlo, že v té době je Česká republika oproti západním zemím se zdravou výživou teprve na vzestupu. Postupně se lidé více a více začali zajímat o to co jí, o složení potravin. Naše pekárna sídlí v Jizerských horách, které sousedí s Německem. Od začátku jsme náš 100% žitný chléb prodávali i zde. V Německu má žitný chléb tradici. Stejně jako BIO tam má několikaletou tradici oproti České republice, kterou bohužel v tomto ohledu dosti poznamenal komunismus a v té době velmi oblíbené nadměrné požívání chemie v zemědělství. Německý zákazník velmi řeší kvalitu a pozná jí. A kvalita je především o složení výrobku a jeho následné výrobě. BIO zde pokládají za standard, ne za nadstandard. Poptávka po biopečivu byla tedy z jejich strany od začátku spolupráce. Říkali nám váš žitný chléb je vynikající, ale neuměli byste ho péct v BIO kvalitě? Začali jsme se o to více zajímat, poptávali jsme BIO dodavatele žitného zrna a BIO semínek. Jakmile jsme začali některé chleby péci v BIO kvalitě, němečtí odběratelé chtěli pouze BIO chleby. V České republice zatím poptávka po biopečivu ani zdaleka nepřevyšuje konvenční poptávku. Momentálně pečeme okolo 15 druhů chleba. A dá se říct, že polovinu z těchto druhů pečeme v biokvalitě. V Německu odebírají pouze bioprodukty, zatímco v Čechách prodáváme tak 20 % procent biopečiva. My sami jsme už při prvních zkouškách pečení z biomouky pouhým okem viděli značné rozdíly. Kvas byl živější, chleby nám doslova přetékaly před očima. Když upečeme mrkvový žitný chléb a biomrkvový žitný chléb, je vláčnější, nadýchanější, lépe kyne, a proto i déle vydrží.“

Pečivo vyrobené z biologicky pěstovaných surovin, nám nabízí mnohem více než jen chuťový zážitek. Oproti konvenčnímu pečivu a chlebu, které často obsahují umělá zahušťovadla, konzervační látky a chemické přísady, se biovarianty pyšní čistotou složení a vyšší kvalitou. Díky absenci syntetických chemikálií může být biopečivo a chléb šetrnější k našemu tělu, méně zatěžuje naši trávicí soustavu a může mít pozitivní dopad na naše celkové zdraví. Kromě Koláčkovy žitné pekárny nabízí u nás na Scuku pečivo v biokvalitě ještě pár dalších výrobců, objevte je všechny.


Co ještě může být bio?


Výše jsme si shrnuli hlavní kategorie bioproduktů. Při výběru dobrot do košíku bychom na jejich původ a kvalitu měli myslet také u další kategorií. Omrkněte ještě pár našich tipů:


3 důvody, proč byste měli dát šanci drogerii a kosmetice s BIO certifikátem


Na závěr si necháme ještě téma ekologické drogerie a přírodní kosmetiky, které je však tak široké, že by vystačilo minimálně na jeden další článek. Pokusíme se tedy aspoň ve třech zásadních bodech shrnout důvody, proč byste měli zvážit zakoupení drogerie a kosmetiky s BIO certifikátem:

  1. Šetrnost k pokožce. BIO certifikovaná drogerie a kosmetika klade velký důraz na přírodní a organické složky, které jsou šetrné k pokožce. Tyto produkty se vyhýbají použití syntetických chemikálií, parabenů, sulfátů a umělých barviv, které mohou způsobovat podráždění, alergické reakce a dlouhodobě narušovat přirozenou rovnováhu pokožky. Na rozdíl od konvenčních výrobků, které mohou obsahovat dráždivé složky, se bioprodukty snaží dodávat pokožce jemnou péči a podporovat její zdraví.

  2. Vyšší kvalita a účinnost. BIO certifikovaná drogerie a kosmetika často obsahují vyšší podíl přírodních složek, jako jsou rostlinné oleje, bylinné extrakty a esenciální oleje. Tyto přírodní látky mohou poskytnout větší výživu a hydrataci vaší pokožce a vlasy. Mnohé z těchto produktů mají také vědecky prokázané účinky, které mohou zlepšit kondici pokožky nebo vlasy.

  3. Podpora životního prostředí. Produkty s BIO certifikátem často jdou ruku v ruce s ekologicky šetrnými výrobními procesy. To znamená, že při výrobě se minimalizuje vypouštění škodlivých chemikálií do vody, půdy a vzduchu. Tím se snižuje negativní dopad na vodní ekosystémy a kvalitu vody. Navíc, ekologické farmy a zpracovatelské závody, které se specializují na bioprodukty, často provádějí recyklaci a minimalizují odpad, což přispívá k celkovému snížení ekologické zátěže.

My ve Scuku máme jasně nastavený kodex kvality, který máme postavený jen o něco níž, než podmínky, které je potřeba splnit pro BIO certifikaci. Mnozí farmáři a zemědělci prostě o BIO nestojí nebo nechtějí platit vysoké vstupní náklady, aby vůbec BIO certifikát získali. Proto u nás najdete také farmáře a výrobce, kteří hospodaří udržitelně i bez BIO certifikátu.

ZDROJE:

¹ a ² BioAbecedář Hanky Zemanové, vydalo nakladatelství Smart Press, s.r.o., Praha 2017

0 komentářů

Comments


jablko2.png
bottom of page