top of page
hruska.png

Rybí zahrada pečuje o ryby, bylinky i naši planetu

Už nějakou dobu je součástí naší nabídky i aquaponická farma Rybí zahrada, na které se díky speciálnímu systému chovají ryby a pěstují bylinky, papričky a saláty. V rozhovoru zjistíte, co je aquaponické farmaření, co k němu majitele farmy vedlo, jak rostlinám nahrazují slunce a zda je tento systém chovu ryb vůbec možné srovnávat s chovem v rybnících.Co je to aquponické farmaření?


Celý aquaponický systém je postaven na recirkulaci. V dolní části farmy se v nádržích chovají ryby, odkud se přes biofiltr převede voda mezi bylinky a saláty, které se pěstují v jiné části farmy. Zde jim dodává nejen vláhu, ale živiny, o které je voda z rybích nádrží obohacena. Jakmile rostliny vodu přefiltrují, putuje zcela čistá znovu do rybích kádí. A tak stále dokola, čímž se kopíruje přirozený koloběh v přírodě a výrazně se šetří voda.


Vaše provozovna je otevřena teprve krátce. Co vás k aquaponickému systému chovu ryb a s tím spjatého pěstování salátů a bylin vedlo? 


Máte pravdu, jsme teprve mladá firma. Provoz jsme zahájili na jaře 2018. To byly ještě takové začátky. Od té doby se pořád zdokonalujeme a rozrůstáme. Myšlenka postavit aquaponickou farmu k nám přicházela postupně. Podnikali jsme v úplně jiném oboru, ale ekologickými tématy jsme se už nějakou dobu zabývali. Asi jako nad nimi přemýšlí každý soudný člověk.


Žijeme tady, ve Středních Čechách, mezi poli, lesy a rybníky. Štvalo nás, když jsme viděli, jak nešetrně se zachází s půdou a vodními zdroji. Špatné hospodaření a spousta chemie. Pohrávali jsme si s myšlenkou hydroponického zemědělství. A pak jsme se potkali s člověkem, který nám představil aquaponii, tedy propojení hydroponického pěstování zeleniny a chovu ryb. To nás úplně strhlo a rozhodli jsme se to zrealizovat.


Pravda, nešlo to tak rychle. Museli jsme sehnat vyhovující prostory, a pak také spoustu peněz, protože takový systém, aby fungoval, něco stojí. Navíc aquaponie u nás byla teprve v plenkách, nikdo ji pořádně neznal a podle toho také vypadala naše farma, když jsme ji postavili. Od té doby ale uplynula dlouhá doba, hodně věcí jsme se naučili a hodně věcí jsme museli předělat. Nyní si ale troufnu říct, že fungujeme jak máme a farma je opravdu funkční ekosystém.

V čem spatřujete v aquaponickém způsobu chovu a pěstování ty největší výhody? 


V aquaponickém zemědělství vidíme výhod hned několik. Dochází v něm ke spojení chovu ryb a pěstování zeleniny do jednoho propojeného systému. Mezi rybami a rostlinami vzniká jakýsi symbiotický vztah prospěšný oběma druhům. Vytvořili jsme fungující ekosystém, ve kterém hydroponicky pěstovaná zelenina a bylinky čerpají výživu z vody znečistěné rybami, a díky tomu rostou. A na oplátku tím, že vyčerpávají odpadní látky z vody, ji rybám čistí a vytváří ideální prostředí pro jejich chov.


Jedná se o uzavřený systém, ve kterém je použitá voda neustále opakovaně používána a nedochází k jejímu znehodnocení, ani se nikam zbytečně nevsakuje a neodtéká. Je to systém velmi šetrný k životnímu prostředí a vodním zdrojům. Zároveň je vhodný do oblastí, kde je vody omezené množství.


Dále se jedná o naprosto ekologické hospodaření. Ani na straně ryb, ani na straně zeleniny nemůže být použita jakákoliv chemie na léčbu, ochranu či vyživení, protože by negativně ovlivnila celý ekosystém. Veškerou údržbu musíme provádět biologicky. Proto jsou naše produkty naprosto přírodní a čisté. A ve výčtu výhod nemůžeme opomenout fakt, že naše hospodaření prakticky nezná slovo sezóna. Jsme nastaveni na celoroční provoz bez velkých výkyvů. Sklízet zeleninu a rozmnožovat ryby můžeme podle potřeby vlastně 365 dní v roce, jsme tedy schopni nabízet a dodávat čerstvé potraviny po celý rok.


Kolik ryb je obvykle v jedné kádi a kolik místa připadá alespoň přibližně na jednu rybu? 


Na tuto otázku nemám jednoznačnou odpověď. Je to rozdílné podle druhu a velikosti ryb. Také na druhu a velikosti kádě. Pokud jsou ryby v růstu, jsou krmeny víc a nádrž je tedy osazena jinak, než u ryb, které už narostly a chystáme je na prodej. Jinak chováme sumečky, jinak pstruhy a jinak skaláry a neonky. Dbáme ale vždy na to, aby ryby byly v dobrých podmínkách a prospívaly. To je samozřejmě pro nás to nejdůležitější.


V čem je tento způsob chovu ryb odlišný například od chovu v rybníku? Máte jistotu, že oproti ryze přírodnímu prostředí ryby nestrádají? 


Chov ryb na farmě je samozřejmě odlišný od chovu v rybníku. Nechci se pouštět do nějakých velkých srovnání. My se zabýváme chovem na farmě a navíc chovem odlišných druhů. Naše ryby samozřejmě nemají hektarové plochy na proplavání. Výhodou je ovšem to, že můžeme zaručit vhodné podmínky pro každý druh chovaných ryb.


Všechny ryby dostávají vyváženou potravu, nestrádají ve špinavé nebo špatně okysličené vodě, jako tomu bývá v letních měsících v některých rybnících. Žádné sinice a bahno. Naše ryby se nikdy nemohou potkat s nemocemi, parazity, léčivy, ani s žádnými chemickými látkami. Nepoškodí je dravci ani pytláci. Navíc některé druhy, jako Sumeček africký, jeseter nebo celý akvarijní sortiment v rybnících odchovat ani nelze.


Vím, že rozmnožování ryb provádíte pomocí umělého výtěru. Z jakého důvodu používáte právě tuto metodu? Lze nějak poznat, že během výtěru ryba netrpí? 


Tuto otázku občas dostáváme. Chápu obavy lidí, kteří mají rádi zvířata. Ale věřte mi, zabýváme se chovem ryb právě proto, že ryby máme rádi a odmítáme trápení zvířat. Ryby, které lze rozmnožovat přirozenou cestou, touto cestou také rozmnožujeme. Jedná se o akvarijní rybky. Ryby určené ke konzumaci se rozmnožují metodou umělého výtěru proto, že jinak je odchovat nelze. Všechny sladkovodní ryby dodávané na pulty obchodů jsou odchovány v rybářstvích a na farmách, tedy uměle.


Na rozmnožování spolupracujeme s lidmi z vysokých škol, kteří se nezabývají komerčním rozmnožováním, ale naopak zkoumají metody a učí studenty, jak toto provádět šetrně a eticky. Vybrali jsme pro spolupráci lidi s podobnými hodnotami, jako máme my. Dbáme na to, aby byla použita přírodní anestezie formou koupele s hřebíčkovým olejem, kdy pak vytíraná ryba neví, že s ní někdo něco provádí. A v okamžiku, kdy se zase probere, už je po všem. My pak nabídneme malým rybkám ideální podmínky v naší živé vodě.


Musíme si uvědomit, že pokud  bychom preferovali pouze ryby z volné přírody rozmnožené přirozeným způsobem, vydrancujeme si velmi rychle vodní zdroje tak, že nám zbudou mrtvé vodní toky chudé na život. Tak, jako se to děje v mořích a oceánech.


Z našeho dřívějšího rozhovoru vím, že plánujete vlastní porážku ryb. Jak daleko je tento projekt před dokončením? 


S tímto projektem jsme docela pokročili. Je to zdlouhavý proces, který je poměrně nákladný. Veterinární a hygienické normy pro tyto provozy jsou velmi přísné. To ctíme a chápeme, a proto jsme se nakonec rozhodli porážet ryby v externích prostorách, které lépe vyhovují požadavkům a předpisům. Nyní již dokončujeme zpracovnu v jednom objektu v nedaleké vesnici. Snad už brzy přestřihneme slavnostní pásku.


Voda z kádí se pomocí aquaponického systému přesouvá o patro výše, kde pěstujete saláty a byliny. Jakým způsobem jim nahrazujete slunce? 


Přesně tak. Pod střechou máme oddělení rostlinné výroby, kde pěstujeme saláty, bylinky a papričky. Vyživujeme je odpadními látkami od ryb, a je potřeba dodat slunce a vhodnou teplotu. Sluneční paprsky jim dodáváme umělým osvětlením.


Je to celkem věda, protože to není jen o rozsvícené zářivce. Stálo nás to hodně úsilí, času a peněz, než jsme se to opravdu naučili. Každý druh vyžaduje jiné sluneční spektrum, jinou dobu svícení a jinou intenzitu. Záleží, zda pěstujete rostliny na květy a plody, nebo na listy. Když se dnes ohlédnu na naše začátky, divím se, že jsme vůbec něco vypěstovali :-)


Můžeme se v tomto roce těšit na nějaké novinky mezi rybami či saláty, případně bylinkami? 


V současné době jsme zamakali na tom, abychom dokázali uspokojit víc zákazníků našimi saláty. Během krátké doby tomu tak bude. U bylinek zatím rozvoj trochu brzdíme, protože přichází doba, kdy okna a zahrádky většiny milovnic a milovníků farmářského vaření ozdobí truhlíky plné čerstvých bylinek. Na podzim ale nabídneme celý sortiment, aby bylo přes zimu z čeho vařit. Naše farma naštěstí nezná pojem sezóna.


Už velmi brzy také rozšíříme nabídku o uzené ryby. A naši zákazníci se mají opravdu na co těšit. Zároveň jsme začali spolupracovat s renomovanými kuchaři, aby nám pomohli vymyslet i další výrobky z rybího masa. Ale nebudu nic vyzrazovat předčasně :-)


Ovlivnil nějak výrazně vaše podnikání nynější nouzový stav? 


Samozřejmě ovlivnil, asi jako ovlivnil podnikání v každém oboru. Farmu jsme uzavřeli před návštěvami, abychom neriskovali zbytečné uvalení karantény. U styku se zákazníky dodržujeme stanovená pravidla, jako rouška, desinfekce, odstup apod.  Obchodně nás nouzový stav zasáhl citelně. Oddělení akvarijních ryb ze dne na den téměř utlumilo prodej. Což je problém především proto, že je právě období nejvyšší sezóny. Rybky necháme třít dál, jak se jim chce, potěry vesele rostou, ale neprodává se.


Z konzumních ryb a zeleniny nám úplně vypadl prodej do restaurací, hotelů, jídelen a nemůžeme se ukazovat na farmářských ani jiných trzích. Naštěstí to trochu kompenzuje zvýšený zájem zákazníků na Scuku, za který jsme rádi a moc nám to pomáhá. Děkujeme :-)

0 komentářů

Commenti


jablko2.png
bottom of page