hruska.png

5 různých certifikátů potravin. Znáte je všechny?

Certifikátů najdete u potravin i nápojů mnoho a nejznámější z nich je pravděpodobně BIO. Víte ale, co vše se s touto značkou pojí? A co vlastně znamená certifikace IPZ, SISPO, Demeter nebo Fairtrade?BIO jako známka ekologie


Certifikát BIO asi není třeba dlouze představovat. Disponují jím potraviny a nápoje, které jsou vyprodukované v rámci ekologického zemědělství, případně jsou z těchto surovin vyrobené a jako BIO i certifikované. Zvířata z ekologického chovu mají vždy možnost volného výběhu a jsou vůči nim dodržovány všechny zásady welfare. Při pěstování ovoce a zeleniny nejsou využívány herbicidy, pesticidy ani umělá hnojiva a pěstované plodiny je třeba pravidelně obměňovat.


Není to ovšem tak, že pokud někdo něco pěstuje na zahradě, automaticky by si mohl tuto značku připisovat. S BIO certifikátem se pojí značně složitý proces a jeho získání vždy předchází 1-3 roky dlouhé přechodné období. To znamená, že aby mohl zemědělec u svých produktů uvádět značku BIO, musí během této doby absolvovat takzvanou očistnou kúru půdy. Tento krok je nezbytný, aby se v půdě co nejvíce eliminovaly vlivy předešlého způsobu hospodaření.


BIO potravina může být ovšem i vícesložková. V takovém případě musí obsahovat minimálně 95 % BIO složek zemědělského původu. Do zbylých 5 % se nezapočítává například voda a sůl. Zároveň musí být vyrobený produkt jako BIO certifikován. Pokud by si výrobce pro zpracovaný produkt o certifikaci nezažádal, nemohl by u něj tuto značku uvádět. Organizací, které poskytují BIO certifikaci, je v České republice několik a u každé z nich se za poskytnutí certifikátu platí poplatek.


S BIO certifikátem je spojené i velké množství formalit, které dle mnohých zemědělců někdy až příliš odvádějí pozornost od toho nejdůležitějšího - hospodaření. Z toho důvodu se také občas výrobci uchylují k tomu, že certifikují pouze výchozí surovinu, ale z ní vyrobený produkt již ne. Setkat se tedy můžete například s kefírem z BIO mléka, kdy je certifikované pouze mléko z ekologického chovu a kefír sám o sobě jako BIO vedený není.


Na Scuku najdete BIO produkty všech možných typů. Ochutnat můžete například BIO pečivo od Koláčkovy řemeslné pekárny či BIO mléčné výrobky od BioVavřince a Kosaře. Zeleninu a ovoce pořídíte u Ekofarmy Černíkovice a Biozeleniny Uhříněves. Pokud byste chtěli zkusit maso od zvířat z ekologického chovu, doporučujeme sáhnout po tom od Poctivé farmy. Nikdy také neškodí mít ve spíži v záloze něco trvanlivého. To má v BIO kvalitě ve své nabídce hojně zastoupené Horňácká farma.


Ryze české IPZ a SISPO


Tyto dva certifikáty jsou vlastně totožné, ovšem jeden je určen pro zeleninu a druhý pro ovoce, případně výrobky z nich. Z toho vychází i samotné zkratky - IPZ značí integrovanou produkci zeleniny a SISPO svaz pro integrované systémy pěstování ovoce. Setkat se můžete také s označením IP neboli pouze integrovanou produkcí, která se využívá například u vinných hroznů.


Výpěstky s tímto označením se řadí mezi konvenční a ekologickou produkci. Jako jediné certifikáty ovšem zaručují, že byly rostlinné produkty vypěstovány v České republice.


Oproti BIO certifikátu je zde použití hnojiv s chemickým základem v malé míře možné. Ovšem vždy jen jako krajní řešení při invazi škůdců a jen takovými aplikačními technikami, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Díky tomu, že pro IPZ a SISPO pěstování neplatí tak přísné podmínky jako u ryze ekologického zemědělství, neprodražují certifikáty konečný produkt.


Tento typ certifikátu není tak neobvyklý, jak by se mohlo zdát a často jej lze nalézt i u ovocezeleniny v supermarketu. Většinou se ovšem nijak zvlášť nepropagují a stává se, že se označení u produktů na štítku ani neuvádí. To je ovšem pro zemědělce často frustrující, protože se ani toto pěstování neobejde bez velkého množství organizačních úkonů a formalit, které tak zákazník nemá možnost docenit.


Na Scuku najdete IPZ zeleninu u prodejce Zeleninové bedýnky, který ji vykupuje od českých zemědělců. SISPO výrobky pořídíte od Ovocnářské farmy Kareš ve formě džemů a moštů. Zpracovávané ovoce pochází z jejich vlastních sadů, které leží na jižních svazích Chlumů v podhůří Krkonoš. Pokud byste raději ochutnali IP víno, můžete zkusit to od vinařství Blatel.


Etická záruka Fairtrade


S certifikací Fairtrade se můžete setkat především u produktů pěstovaných v rozvojových zemích, jako je například káva či kakao. Toto označení zaručuje, že byly při pěstování dodrženy etické, sociální, ekonomické a také ekologické standardy.


Pěstitelé Fairtrade produktů dostanou za svou práci férově zaplaceno a nejsou nuceni nepřiměřeně snižovat výkupní cenu zboží. Zcela zakázáno je využívání nucené a dětské práce. Též se dbá na šetrné využívání přírodních zdrojů i kontrolované používání pesticidů a chemických postřiků.


Fairtrade kávu na Scuku najdete od Pražírna Caffka. Káva pochází z Peru z farmy Churupampa, která je zároveň sociálním podnikem sdružujícím kolem 30 rodin. Ochutnat můžete i Fairtrade kávové shoty od Natu, které jsou jak v přírodní, tak v ochucené verzi.


Setkat se ovšem můžete i s informací, že byl produkt vypěstován za fair trade podmínek. Tento jiný zápis značí, že i při jeho pěstování byly dodržovány výše zmíněné zásady, ovšem bez prokazatelného certifikátu. Je to především proto, že samotný certifikát Fairtrade je poměrně nákladný a ne každý zemědělec si do něj může dovolit investovat.


V podobném duchu se využívá i informace o takzvaném direct trade neboli přímém obchodu, který též nezaštiťuje certifikát. Direct trade značí, že surovinu vykupuje prodejce přímo od pěstitele, zná se s ním a ví, jaké u něj panují podmínky. Výjimečně surovinu od pěstitele v rámci direct trade vykupuje zprostředkovatel, který ji následně dodává přímo prodejci. U nás pořídíte kávu z direct trade od Lokalok.


Průkopník Demeter


Certifikace Demeter je jednou z těch úplně nejstarších. Vznikla roku 1924 a využívá se jen v osmi evropských zemích a na Novém Zélandu. Jsou tak označeny produkty vypěstované v rámci takzvaného biodynamického zemědělství. Je velmi podobné ekologickému zemědělství, ale oproti němu klade důraz nejen na přirozený chov zvířat, ale celkově na vztah mezi zvířetem, přírodou, hospodářem a zákazníkem. Mimoto se zohledňují přirozené přírodní i kosmické vlivy, jako je například postavení planet, a případná hnojiva pocházejí pouze z vlastní produkce.


V České republice ovšem není příliš obvyklý a setkáte se s ním opravu jen výjimečně. Dlouhou dobu jej měl u svých produktů uveden výrobce Bemagro, který od něj ovšem na konci roku 2019 ustoupil a zůstal pouze u BIO certifikátu.

jablko2.png