top of page
rentier_logo.png

Pravidla soutěže Scuk rentiér

I. Obecná ustanovení

1. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo splní níže popsané podmínky, čímž zároveň akceptuje tyto podmínky.
2. Organizátorem soutěže je společnost Lokalmarket s.r.o., se sídlem Praha 5, Na Březince 1515/22, PSČ 150 00, IČ: 06578632, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „organizátor“).
3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má aktivní zákaznický účet na www.scuk.cz.
4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
6. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
7. Ze soutěží jsou zásadně vyloučeni všichni zaměstnanci s hlavním pracovním poměrem ve společnosti Lokalmarket s.r.o.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastník soutěže poskytuje přihlášením do soutěže Organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby Organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje a mohl ho kontaktovat za účelem organizace dané soutěže.
2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán. Za tohoto předpokladu ale nemusí být dokončen proces předání výhry.

III. Mechanismus soutěže

1. Soutěž bude probíhat v období od 24. 6. 2024 00:00 do 1. 9. 2024 23:59 na www.scuk.cz.
2. V období od pondělí 1. července 2024 do pondělí 2. září 2024 vylosujeme každé pondělí 3 zákazníky Scuk.cz, kteří v uplynulém týdnu na Scuk.cz objednali nad 1500 Kč.
3. Losování bude probíhat nezávislým nástrojem. Záznam z losování bude mít Organizátor soutěže uložený k nahlédnutí až 6 měsíců po skončení soutěže.
4. Vylosování výherci získají ihned po losování poukaz na nákup na www.scuk.cz v hodnotě 1000 Kč, který bude mít 100% uplatnění a platnost 30 dní. Další dva poukazy na 1000 Kč získají za stejných podmínek za 4, respektive 8 kalendářních týdnů.
5. Poukaz na nákup není možné směnit za peníze, prodloužit jeho platnost ani kombinovat jeho využití s jinými poukazy.
6. Každý Účastník může být při splnění podmínek vylosován opakovaně v dalších týdnech.
7. V pondělí 2. 9. 2024 proběhne finální slosování o poukaz na nákup na www.scuk.cz o 10 000 Kč (vypláceno jako renta stejně jako základní 3000 Kč každé 4 týdny) a další hodnotné ceny. Účastníkem tohoto slosování se stane automaticky každý, kdo na www.scuk.cz nakoupí v období od 24. 6. do 1. 9. 2024 minimálně 6x (jako samostatné nákupy, tj. 6x bude nákup vyzvednut nebo doručen) v celkové hodnotě minimálně 6000 Kč.

V. Výhry a jejich předání

1. V období od 1. 7. do 2. 9. 2024 vylosujeme z Účastníků soutěže vždy 3 výherce, kterým předáme 3 poukazy na nákup v hodnotě 1000 Kč. První poukaz bude vystaven nejpozději do 5. dne následujícím po slosování, další do 35. dne a poslední do 65. dne.
2. Poukazy třetích stran z finálního slosování budou předány nejpozději 30. 9. 2024.
3. Každý výherce bude o výhře informován e-mailem a SMS, které použil pro registraci na www.scuk.cz.
4. Výhry budou výhercům předány buď e-mailem nebo na některém výdejním místě. V případě peněžité výhry ve formě poukazu na nákup na www.scuk.cz je vše provedeno online a uvedená částka je vždy konečná a již se nestrhává srážková daň atd.
5. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

bottom of page